Gujarat 7/12 And 8A Land Record Online || Jamin Na 7/12 & 8A na Utara Online Download

Spread the love

Online Land Record View

શુ આપ આપની જમીનના ૦૭/૧૨ ના ઉતારા,૦૮/અ ના ઉતારા જોવા માગો છો તો નીચેની લિંકને અનુસરો

  • સૌ પ્રથમ આપની જરૂરિયાત મુજબ લિંક પર ક્લિક કરો
  • ત્યાર બાદ આપ આપનો જિલ્લો પસંદ કરો
  • ત્યારબાદ આપનો તાલુકો પસંદ કરો
  • પછી તમારા ગામનુ નામ સિલેક્ટ કરો
  • ત્યારબાદ તમારે જે ખાતા નંબર/સર્વેનંબર/નોંધની જરૂરિયાત હોય તે લખો
  • પછે એક કેપ્ચા કોડ બતાવશે જેને લખો

 View Land Record Rural (જમીનનો રેકર્ડ જોવા માટે ગ્રામ્ય)

 View Land Record Rural (જમીનનો રેકર્ડ જોવા માટે શહેર)

View Revenue Case Data (જમીન રેકર્ડને લગતા કેસની વિગત જોવા)

 Property Search (મિલ્કતની વિગત જોવા)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *