Tag: Khedut Vima Yojana

Krushi Khedut Vima Sahay Gujarat Sarkar | Khedut Akasmik Vima Sahay YojanaGujarat Sarakar Update

Krushi Khedut Vima Sahay Gujarat Sarkar | Khedut Akasmik Vima Sahay YojanaGujarat Sarakar Update ખાતેદાર ખેડૂત અકસ્માત  વીમા યોજના ગુજરાત સરકારે રાજ્યના ખાતેદાર ખેડૂતોને આકસ્મીક મૃત્યુ /કાયમી અંપગતાના કિસ્સામાં વીમા… Read more »